Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název 66/OSBFN/2024_zveřejnění záměru
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/91899/2024
Zodpovídá OSBFN - Úsek majetkové správy
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 09.07.2024
Vyvěšeno do 28.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 09.07.2024 10:05:15
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do