Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Výběrové řízení
Název 370_2024_VZP_vyhlaseni_VR_adiktologie_LK
Podrobný popis 370_2024_VZP_vyhlaseni_VR_adiktologie_LK Vyvěšeno od 08.07. do 22.08.2024
Číslo jednací KULK 52456/2024
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Adresát Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.07.2024
Vyvěšeno do 22.08.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.07.2024 16:17:33
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do