Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stan. přech. úpravy na silnicích č.II/262, II/263, III/2631, III/24091 v obci Žandov a Horní Police
Podrobný popis Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu k vedení objízdné trasy při uzavírce na území okresu Děčín
Číslo jednací MUCL/91766/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 09.07.2024 06:14:56
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do