Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přechodné úpravy na MK na p.p.č. 1351/5, ul. Energetiků v k.ú. Stráž pod Ralskem
Podrobný popis Odbor dopravy - Žádost o stanovení PÚP Stráž pod Ralskem
Číslo jednací MUCL/91455/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.07.2024
Vyvěšeno do 24.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.07.2024 14:40:26
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do