Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přechodné úpravy - MK K Můstku, Dolní Libchava
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/91657/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, Náměstí T. G. Masaryka 1, 47036 Česká Lípa
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.07.2024 14:38:33
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do