Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Výběrové řízení
Název VŘ - referent památkové péče do 25.07.2024
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/91617/2024
Zodpovídá Oddělení personalistiky a mezd
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.07.2024
Vyvěšeno do 25.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.07.2024 13:29:54
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do