Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přechodné úpravy na silnici č. III/2708 na p.p.č. 360 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem
Podrobný popis ŽÁDOST O STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU PERTOLTICE
Číslo jednací MUCL/89818/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 03.07.2024
Vyvěšeno do 19.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 03.07.2024 14:07:47
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do