Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přechodné úpravy na silnici č. III/26832 na ppč. 1579/1 vše v k. ú. Božíkov v obci Zákupy
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/88741/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.07.2024
Vyvěšeno do 17.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.07.2024 16:30:23
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do