Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přechodné úpravy na silnici č. II/260 na p.p.č. 1355 v k.ú. Tuhaň u Dubé
Podrobný popis Dokument vznikl jako kopie podání čj. 85099/2024 s novým čj. žádost o ZUK-CL-Tuháň u Dubé
Číslo jednací MUCL/88267/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.07.2024
Vyvěšeno do 17.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.07.2024 13:10:30
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do