Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stan. přech. úpr. - MK ul. Boženy Němcové u p.p.. 1415/3 na p.p.. 1402 v obci Doksy
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/87698/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 28.06.2024 11:17:07
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do