Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Výběrové řízení
Název VŘ - referent vodoprávního úřadu
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/87115/2024
Zodpovídá Oddělení personalistiky a mezd
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Městský úřad Česká Lípa
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 27.06.2024
Vyvěšeno do 15.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 27.06.2024 12:44:29
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do