Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení Libereckého kraje
Název Opatření obecné povahy - bolševník
Podrobný popis Opatření obecné povahy - bolševník Vyvěšeno 27.06.2024
Číslo jednací KULK 48494/2024
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Adresát Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 27.06.2024
Vyvěšeno do 31.12.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 27.06.2024 12:14:26
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do