Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Návrh na místní úpravu - Obora - IZ 4ab
Podrobný popis Žádost - místní úprava - Obora - IZ 4ab
Číslo jednací MUCL/84745/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 25.06.2024
Vyvěšeno do 26.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 25.06.2024 08:38:53
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do