Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Autovraky
Název 15/OŽP/2024 Výzva k odstranění vozidla: odstavené vozidlo Škoda Fabia RZ 5A6 7684
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/81116/2024
Zodpovídá OŽP - Úsek ochrany přírody, krajiny, ovzduší a odpadů
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.06.2024
Vyvěšeno do 15.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.06.2024 12:57:00
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do