Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Autovraky
Název V|RAK č. 201 Kozákova, Vrabec
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/80648/2024
Zodpovídá OT - Úsek technické správy majetku
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 21.06.2024
Vyvěšeno do 21.08.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 21.06.2024 08:44:55
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do