Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Oznámení o návrhu OOP MK Arbesova - Česká Lípa vyhrazené parkování pro vozidla Policie ČR
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/79603/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, Náměstí T. G. Masaryka 1, 47036 Česká Lípa
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 12.06.2024 11:06:58
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do