Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přechodné úpravy - most Bezdězská obec Doksy
Podrobný popis Zádost - stanovení přechodné úpravy - most Bezdězská
Číslo jednací MUCL/78942/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 11.06.2024
Vyvěšeno do 27.06.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 11.06.2024 13:52:41
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do