Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přech. úpr. - na místní komunikaci na p.p.č. 567/1 v k.ú. Volfartice v obci Volfartice
Podrobný popis Žádost - přechodná úprava provozu MK, Volfartice
Číslo jednací MUCL/78852/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 11.06.2024
Vyvěšeno do 27.06.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 11.06.2024 12:30:16
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do