Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Výběrové řízení
Název Konkurzní řízení a VŘ zahradnictví
Podrobný popis Vyvěšeno od 10.06.2024 do 29.08.2024
Číslo jednací
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Ježková Gabriela, , jezkova@mestomimon.cz
Adresát Ježková Gabriela, , jezkova@mestomimon.cz
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 10.06.2024
Vyvěšeno do 29.08.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 10.06.2024 14:22:55
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do