Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Autovraky
Název VRAK č. 2. výzva 128 Mazda oranžová 2L0 8697 Zlesák
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/77642/2024
Zodpovídá OT - Úsek technické správy majetku
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 10.06.2024
Vyvěšeno do 10.09.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 10.06.2024 11:11:19
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do