Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přech. úpravy - na místní komunikaci na p.p.č. 89/1 v k.ú. Velká Javorská v obci Žandov
Podrobný popis žádost o PÚ - Velká Javorská - Žandov
Číslo jednací MUCL/77145/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 06.06.2024
Vyvěšeno do 24.06.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.06.2024 14:17:30
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do