Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Usnesení - další dražební vyhláška Najman Ondřej
Podrobný popis Usnesení - další dražební vyhláška Vyvěšeno od 05.06.2024 do 17.07.2024
Číslo jednací 121 EX 3869/16-181
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Flajšhansová Vendula, JUDr. - soudní exekutorka Flajšhansová Vendula, Divadelní č. p. 2728, 30100 Plzeň 1
Adresát Flajšhansová Vendula, JUDr. - soudní exekutorka Flajšhansová Vendula, Divadelní č. p. 2728, 30100 Plzeň 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 05.06.2024
Vyvěšeno do 17.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 05.06.2024 11:35:55
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do