Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název 59/OSBFN/2024 Záměr propachtovat pozemky
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/75810/2024
Zodpovídá OSBFN - Úsek majetkové správy
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 05.06.2024
Vyvěšeno do 24.06.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 05.06.2024 09:51:06
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do