Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Doplnění návrhu opatření obecné povahy a výzva uplatnění připomínek na sil. č. III/26834 v Brništi
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/75966/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 05.06.2024
Vyvěšeno do 08.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 05.06.2024 09:45:19
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do