Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Návrh na místní úpravu pozemní komunikace na ppč. 378 v k.ú. Zákupy - doplněné SDZ
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/72196/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 28.05.2024
Vyvěšeno do 28.06.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 28.05.2024 14:43:02
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do