Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost podle §14a zákona č. 565/1990 Sb.
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/70683/2024
Zodpovídá OF - Oddělení místních poplatků a vymáhání
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 27.05.2024
Vyvěšeno do 31.12.2034
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 27.05.2024 09:40:22
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do