Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek pro VPÚK 1385 v k.ú. Stvolínky
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/69779/2024
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 23.05.2024
Vyvěšeno do 24.06.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 23.05.2024 13:33:44
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do