Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název 13/OŽP/2024 Hromadné očkování psů proti vzteklině 2024
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/65935/2024
Zodpovídá OŽP - Úsek administrativy a spisovny
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.05.2024
Vyvěšeno do 11.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.05.2024 13:44:53
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do