Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Územní plánování
Název Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 2
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/65026/2024
Zodpovídá SÚ - Úsek úřad územního plánování
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát zveřejnění na úřední desce
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.05.2024 13:12:12
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do