Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Autovraky
Název VRAK 159 2. výzva k vyzvednutí z plochy - nově zjištěný vlastník
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/64129/2024
Zodpovídá OT - Úsek technické správy majetku
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.05.2024
Vyvěšeno do 15.08.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.05.2024 12:29:24
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do