Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti
Název Přehled VPS uzavřených na výkon přenesené působnosti
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/15269/2024
Zodpovídá OS - Úsek veřejné správy
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Městský úřad Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 25.01.2024
Vyvěšeno do 31.12.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 25.01.2024 11:26:27
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do