Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností
Název Oznámení o konání revize katastru nemovitostí v k. ú. Žizníkov
Podrobný popis Oznámení o konání revize katastru nemovitostí v k. ú. Žizníkov Vyvěšeno dne 24.1.2024 Svěšeno dne 1.7.2024
Číslo jednací
Zodpovídá Odbor kancelář starosty
Původce Katastrální úřad pro Liberecký kraj Rumjancevova 149/10 Liberec, Střelnice 2956, 47001 Česká Lípa 1, miroslav.vilimek@cuzk.cz
Adresát Katastrální úřad pro Liberecký kraj Rumjancevova 149/10 Liberec, Střelnice 2956, 47001 Česká Lípa 1, miroslav.vilimek@cuzk.cz
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.01.2024
Vyvěšeno do 01.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.01.2024 12:33:45
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od 24.01.2024
Vyvěsit do 01.07.2024