Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Dražební vyhláška - movité věci č. 2023/253/OKT
Podrobný popis DV 139EX 06079/23-039 vyvěšeno 20.11.2023, sejmuto 05.12.2023
Číslo jednací 139 EX 06079/23-039
Zodpovídá Odbor kancelář starosty
Původce Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh
Adresát Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.11.2023
Vyvěšeno do 05.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.11.2023 09:51:41
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do