Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Oznámení o zahájení řízení - KSSLK - silnice II/262, humanizace průtahu, ČL
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/142613/2023
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, Náměstí T. G. Masaryka 1, 47036 Česká Lípa
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.11.2023
Vyvěšeno do 30.11.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.11.2023 13:34:48
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do