Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení místní úpravy-MěÚ Doksy-MK-III na ppč.617/4
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/142328/2023
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.11.2023
Vyvěšeno do 30.11.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.11.2023 14:00:57
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do