Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - č. 250/2023
Podrobný popis 203 Ex 66180/12 Usnesení o oznámení DR Vyvěšení: 13.11.2023 Sejmutí: 15.12.2023
Číslo jednací 0090#0121021578
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Adresát Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.11.2023
Vyvěšeno do 15.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.11.2023 16:50:56
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do