Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Oznámení o EA s kaucí č. EAS/UCL/031/2023 - město Česká Lípa - č. 249/2023
Podrobný popis Oznámení o EA s kaucí č. EAS/UCL/031/2023 - město Česká Lípa Vyvěšení: 13.11.2023 Sejmutí: 14.12.2023
Číslo jednací UZSVM/UCL/5682/2023-UCLM
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Mírové náměstí č. p. 3129/36, 40001 Ústí nad Labem 1
Adresát Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Mírové náměstí č. p. 3129/36, 40001 Ústí nad Labem 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.11.2023
Vyvěšeno do 14.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.11.2023 16:39:44
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do