Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Dražební vyhláška - el. dražba - pozemek Bezno - č. 247/2023
Podrobný popis 040EX 7150/07-162 DrazVyhl Vyvěšení: 13.11.2023 Sejmutí: 20.12.2023
Číslo jednací 040EX 7150/07-162
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Košina Kamil, Mgr. - soudní exekutor Košina Kamil, Zdíkov č. p. 79, 38472 Zdíkov
Adresát Košina Kamil, Mgr. - soudní exekutor Košina Kamil, Zdíkov č. p. 79, 38472 Zdíkov
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.11.2023
Vyvěšeno do 20.12.2023
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.11.2023 13:06:35
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do