Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Nabídka pozemků k pronájmu (k 8.11.2023) 246/2023
Podrobný popis Žádost o vyvěšení nepronajatého majetku (k 8.11.2023) 246/2023 vyvěšeno 08.11.2023 Svěšení 08.12.2023
Číslo jednací SPU 447537/2023/Pob/Jur.
Zodpovídá Odbor kancelář starosty
Původce Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3
Adresát Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.11.2023
Vyvěšeno do 08.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.11.2023 12:04:07
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do