Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Návrh na stanovení místní úpravy - na sil. č. II/270, ppč. 3274/1, 3274/12 v obci Doksy - Břehyně
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/139008/2023
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.11.2023 14:52:13
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do