Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Vyrozum. o probíhajícím řízení TR Babylon - TR Bezděčín č. 242/2023
Podrobný popis 11A 120/2023-30,-31 Žádost o vyvěšení na úřed.desce + vyrozum. o probíhajícím řízení 5/11 vyvěšeno 1.11. - 4.12.2023
Číslo jednací 11A 120/2023-30,-31
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Městský soud v Praze, Spálená č. p. 6/2, 12000 Praha 2
Adresát Městský soud v Praze, Spálená č. p. 6/2, 12000 Praha 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.11.2023
Vyvěšeno do 04.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.11.2023 11:55:09
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do