Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - bytová jednotka k.ú. ČL č. 241/2023
Podrobný popis 203 Ex 10713/22 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba vyvěšeno 1.11. - 21.12.2023
Číslo jednací 0090#0120495690
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Adresát Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.11.2023
Vyvěšeno do 21.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.11.2023 11:54:14
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do