Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení místní úpravyprovozu na ppč. 869/2 v k.ú.Skalka u Doks - výzva
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/135756/2023
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 30.10.2023
Vyvěšeno do 30.11.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 30.10.2023 15:14:26
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do