Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Autovraky
Název VRAK 144 - Výzva OSM - přezetí po odtahu Špálova Opel 7U3 1189 - Jiří Daněk
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/134797/2023
Zodpovídá OSM - Oddělení technické
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 26.10.2023
Vyvěšeno do 28.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.10.2023 14:26:35
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do