Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Výběrové řízení
Název Vyhlášení VŘ - klinický logoped - Českolipsko č. 235/2023
Podrobný popis Vyhlášení VŘ - klinický logoped - Českolipsko vyvěšeno 24.10.2023, sejmuto 7.12.2023
Číslo jednací KULK 73163/2023
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Adresát Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.10.2023
Vyvěšeno do 07.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.10.2023 14:00:28
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do