Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Č. Lípa č. 237/2023
Podrobný popis §20 24.10.23 -24.1.24 Česká Lípa vyvěšeno 24.10.2023, sejmuto 24.1.2024
Číslo jednací SPU 424532/2023/141/SU
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3
Adresát Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.10.2023
Vyvěšeno do 24.01.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.10.2023 13:57:40
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do