Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Výběrové řízení
Název Výběrové řízení - všeobcné praktické lékařství pro uzemí Liberecký kraj č. 214/2023
Podrobný popis VZP - vyhlášení VŘ - VPL, LK, vyvěšeno 17.10.2023, sejmuto 1.12.2023
Číslo jednací KULK 71443/2023
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Adresát Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 17.10.2023
Vyvěšeno do 30.11.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 17.10.2023 13:50:15
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do