Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název MPO 230243/21/394 – SÚ Žádost o zveřejnění na úřední desce
Podrobný popis MPO 230243/21/394 – SÚ Žádost o zveřejnění na úřední desce
Číslo jednací MPO 90855/2023
Zodpovídá Stavební úřad
Původce Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku č. p. 1039/32, 11000 Praha 1
Adresát Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku č. p. 1039/32, 11000 Praha 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 18.09.2023
Vyvěšeno do 03.10.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 18.09.2023 13:12:55
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do