Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Stavební řízení
Název 29/OŽP/2023 VÚ - povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z ČOV (k.ú. Zahrádky)
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/115255/2023
Zodpovídá OŽP - Úsek vodoprávního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.09.2023
Vyvěšeno do 02.10.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.09.2023 10:41:21
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do