Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Veřejná vyhláška OOP na sil. I/9 Česká Lípa - uzavírka MK Vrchlického č. 191/2023
Podrobný popis Dokument vznikl jako kopie podání čj. 114199/2023 s novým čj. OOP - PÚ na sil. I/9 Česká Lípa - uzavírka MK Vrchlického zveřejněno 13.09.2023, sejmuto 2.10.2023
Číslo jednací KULK 63908/2023
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Adresát Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.09.2023
Vyvěšeno do 02.10.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.09.2023 14:27:40
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do